ˆ

Strona główna

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Zbąszynek z dnia 13.12.2018 r. na Burmistrza Zbąszynka III/31/2018 Obowiązujący
2 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi z dnia 16.12.2018 r. na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku organowi właściwemu do jej rozpoznania III/30/2018 Obowiązujący
3 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi z dnia 16.12.2018 r. na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku organowi właściwemu do jej rozpoznania III/29/2018 Obowiązujący
4 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi z dnia 16.12.2018 r. na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku organowi właściwemu do jej rozpoznania III/28/2018 Obowiązujący
5 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek III/27/2018 Obowiązujący
6 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zbąszynku III/26/2018 Obowiązujący
7 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Zbąszynek III/25/2018 Obowiązujący
8 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 III/24/2018 Obowiązujący
9 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Zbąszynek III/23/2018 Obowiązujący
10 2018-12-20 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Zbąszynek III/22/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek