ˆ

Strona główna

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze XLI/40/2018 Zmieniony
82 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Zbąszynek ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży XLI/39/2018 Obowiązujący
83 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zbąszynek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych XLI/38/2018 Nieobowiązujący
84 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbąszynek XLI/37/2018 Obowiązujący
85 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2018 rok XLI/36/2018 Nieobowiązujący
86 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2018 – 2031 XLI/35/2018 Obowiązujący
87 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zbąszynka XLI/34/2018 Obowiązujący
88 2018-05-24 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok XLI/33/2018 Obowiązujący
89 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi z dnia 25.04.2018 r. na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku organowi właściwemu do jej rozpoznania XL/32/2018 Obowiązujący
90 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi z dnia 25.04.2018 r. na działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku organowi właściwemu do jej rozpoznania XL/31/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbąszynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu